Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.1. Województwo kieleckie, Powiat buski 
Informationen pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff 
Verlag  Państwowy Instytut Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1957
ISBN