Autoren Pilch Józef 
Titel Leksykon zabytków architektury Dolnego ¦l±ska 
Informationen  
Verlag  Arkady 
Stadt / Jahr Warszawa - 2005
ISBN ISBN 83-213-4366-X