Autoren Janowski Andrzej. Drozd Alicja 
Titel Grodzisko późnośredniowieczne i osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Pień 
Informationen w: XIV sesja pomorzoznawcza Vol.2 od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych 
Verlag  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Stadt / Jahr Gdańsk - 2005
ISBN ISBN 83-85824-27-8/II