Autoren Poliński Dariusz 
Titel Gród czy zamek? Z badań nad najwcześniejszymi krzyżackimi obiektami obronnymi w ziemi chełmińskiej 
Informationen w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8