Autoren Izdebska Małgorzata 
Titel Zamek na wsi 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 6/1996 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X