Autoren Drozd Alicja, Janowski Andrzej 
Titel Wczesnośredniowieczna osada i późnośredniowieczne grodzisko w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska 
Informationen w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X