Autoren Mieszkowski Wojciech 
Titel Średniowieczny i romantyczny 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 3/1998 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1998
ISBN ISSN 0137-222X