Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.2. Województwo krakowskie, Powiat bocheński 
Informationen pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Verlag  Państwowy Instytut Sztuki 
Stadt / Jahr Warszawa - 1951
ISBN