Autoren  
Titel Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego. 
Informationen Materiały z sesji naukowej - Kielce 18 września 1999 
Verlag  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Stadt / Jahr Kielce - 2000
ISBN ISBN 83-911193-4-3