Autoren  
Titel Początki zamków w Polsce 
Informationen Prace naukowe Instytutu Historii, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej Nr 12, Seria: Studia i Materiały Nr 5 
Verlag  Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 
Stadt / Jahr Wrocław - 1978
ISBN