Autoren Apel Piotr 
Titel Zamki i warownie Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
Informationen  
Verlag  Agencja Reklamowo-Wydawnicza OMEGA 
Stadt / Jahr Bydgoszcz - 1999
ISBN ISBN 83-87459-97-6