Autoren Francke Czesław, Lodowski Jerzy  
Titel Późnośredniowieczny zamek w Bardzie w świetle badań archeologicznych z lat 1982-1988 
Informationen w: Studia Archeologiczne XX, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1232 
Verlag  Uniwersytet Wrocławski 
Stadt / Jahr Wrocław - 1991
ISBN