Autoren Boguszewicz Artur 
Titel Fortyfikacje południowego pogranicza księstwa świdnicko-jaworskiego w XIII i na początku XIV w. 
Informationen (maszynopis pracy doktorskiej) 
Verlag   
Stadt / Jahr Wrocław - 1996
ISBN