Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankWizna - Wersja polskaWizna - English version

Schloss in Wizna

  

Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1. Brodzicki Czes³aw    Pocz±tki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeñ historycznych w tym regionie (do 1529 roku)  
2. Brodzicki Czes³aw    Wizna w latach 1529-2000  
3. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
4. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
5. Sypek Agnieszka, Sypek Robert    Zamki i warownie ziemi mazowieckiej  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.