Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankStary Ksi±¿ - Wersja polskaStary Ksi±¿ - English versionStary Ksi±¿ - Èeská verze

Schloss in Stary Ksi±¿

 (Stary Ksi±¿ • Alt Fürstenstein • Fürstenberg) 

Legende
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1. Boguszewicz Artur    Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na po³udniowym pograniczu ksiêstwa jaworskiego, ¶widnickiego i ziêbickiego do po³owy XIV wieku  
2. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
3. Mazurska Teresa, Rachwalski Eugeniusz, Za³êski Jerzy    Zamki Dolnego ¦l±ska t.II  
4. Pilch Józef    Leksykon zabytków architektury Dolnego ¦l±ska  
5. ¦wie¿y Marian    Zamki Twierdze Warownie - Dolny ¦l±sk  
6. Zieliñski Andrzej    Zamki dolno¶l±skie na dawnej rycinie  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.