Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankOlsztynek - Wersja polskaOlsztynek - Èeská verze

Schloss in Olsztynek

 (Olsztynek • Hohenstein) 

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1. Chêæ Adam    Gdaniska jako element architektury militarnej zakonu krzy¿ackiego  
2. Czubiel Lucjan    Zamki Warmii i Mazur  
3. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
4. Haftka Mieczys³aw    Zamki krzy¿ackie w Polsce - szkice z dziejów  
5. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
6. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
7. Rogiñski Ryszard    Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.