Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankKalisz - Wersja polskaKalisz - Èeská verze

Schloss in Kalisz

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie



1. Baranowski Tadeusz    Kalisz - pocz±tki miasta  
2. Guerquin Bohdan    Zamki w Polsce  
3. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
4. Kajzer Leszek    Wie¿e zamków prowincji wielkopolskiej  
5. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
6. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
7. Olejnik Karol    Grody i zamki w Wielkopolsce  
8. Pietrzak Jan    Zamki i dwory obronne w dobrach pañstwowych prowincji wielkopolskiej  
9. Poklewski-Kozie³³ Tadeusz    ¦redniowieczne zamki miêdzy Prosn± i Pilic±  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.