Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankGórka - Wersja polska

Schloss in Górka

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo

Ähnliche Namen Górka:    Górka · Góra · Górzno ·

Beschreibung

Die Beschreibung dieser Burg liegt leider noch nicht auf Deutsch vor!

Galerie

Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z lat 1910-1920 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek od po³udnia, fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z oko³o 1900 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na pocztówce z 1909 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1910 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z lat 1910-1920 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na zdjêciu z 1885 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1923 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1916 roku Zamek w Sobótce-Górce - von ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1930 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1934 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Sobótce-Górce - von ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - von ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Sobótce-Górce - von ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - von ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w Sobótce-Górce - Plan wed³ug Józefa Pilcha Zamek w Sobótce-Górce - Plan pa³acu wed³ug pomiarów Pracowni Konserwacji Zabytków  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sobótce-Górce - Rysunek F.B.Wernera z po³owy XVIII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=291&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(291);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sobótce-Górce - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek w Sobótce-Górce - Zamek na litografii z XIX wieku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na litografii C.Wolffa z oko³o 1850 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na rysunku z 1889 roku Zamek w Sobótce-Górce - Zamek w Górce na widokówce z 1915 roku

Zeigen auf der KarteSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.