Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankFrydman - Wersja polskaFrydman - Èeská verze

Schloss in Frydman

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.11. Województwo krakowskie, powiat nowotarski  
2. Kornecki Marian    Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej  
3. Marsza³ek Juliusz    Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach  
4. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
5. Moskal Krzysztof    Zamki w dziejach Polski i S³owacji. Miêdzy Wis³± a Hornadem. Czê¶æ druga: Od roku 1500 do 1771  
6. Skorupa Andrzej    Zamki i kasztele na Polskim Podtatrzu  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.