Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankDukla - Wersja polskaDukla - Èeská verze

Schloss in Dukla

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1. Jurasz Tomasz    Zamki, pa³ace, ko¶cio³y Polski po³udniowo-wschodniej  
2. Kajzer Leszek    Wstêp do archeologii historycznej w Polsce  
3. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
4. Marsza³ek Juliusz    Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach  
mehr5. Proksa Micha³    Zamek bastionowy w Dukli w ¶wietle badañ architektoniczno-archeologicznych  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.