Polnische Burgen
Aktualität
Mitgliedsname:

Passwort:

Ich möchte heute eingeloggt bleiben

Neu anmelden
blank
blankCzudec - Wersja polskaCzudec - English versionCzudec - Èeská verze

Schloss in Czudec

  

Legende
Erwähnungen
blankAusflüge (Einloggen)blanktlo


Bibliographie1.     Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego.  
2. Goszty³a Marek, Proksa Micha³    Zamki Polski po³udniowo-wschodniej  
3. Kiryk Feliks    Urbanizacja Ma³opolski - województwo sandomierskie - XIII-XVI wiek  
4. Leñczyk Gabriel    Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Ma³opolski  
5. Marsza³ek Juliusz    Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach  
6. Wróblewski S³awomir    Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w ¶redniowieczu  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.