Autoren Janocha Henryk W., Lachowicz Franciszek J. 
Titel Zamki Pomorza Środkowego 
Informationen  
Verlag  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Stadt / Jahr Koszalin - 1990
ISBN