Autoren  
Titel Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.9. Województwo kieleckie, Powiat pińczowski 
Informationen pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff 
Verlag  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr Warszawa - 1961
ISBN