Autoren Wyrobisz Andrzej 
Titel Zamek królewski i renesansowa rezydencja starościńska w Solcu nad Wisłą. Relacja zamek - miasto 
Informationen w: Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego 
Verlag  Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach 
Stadt / Jahr Kielce - 2005
ISBN ISBN 83-921638-1-8