Autoren Nawrolski Tadeusz 
Titel Zamek czy bastion. Odpowiedź na polemikę R.Massalskiego 
Informationen w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Verlag  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Stadt / Jahr Warszawa - 1988
ISBN