Autoren Łużyniecka Ewa 
Titel Średniowieczny kościół i klasztor cysterski w Lubiążu 
Informationen w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Verlag  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Stadt / Jahr Warszawa - 1988
ISBN