Autoren Kołodziejski Stanisław 
Titel Z problematyki badań średniowiecznych zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
Informationen w "Archaeologia Historica Polona" Tom 5 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 1997
ISBN ISBN 83-231-0843-9