Autoren Hoczyk-Siwkowa Stanisława 
Titel Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Lublina 
Informationen w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6