Autoren Piekalski Jerzy 
Titel Problem wież mieszkalnych w średniowiecznych miastach Europy Centralnej 
Informationen w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8