Autoren Walczak Marek 
Titel Uwagi o działalności fundacyjnej Dymitra z Goraja 
Informationen w: Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego 
Verlag  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Stadt / Jahr Kraków - 1999
ISBN ISBN 83-7052-724-8