Autoren  
Titel Dybów - drugi zamek toruński 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1984 
Verlag  Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
Stadt / Jahr Lublin - 1984
ISBN ISSN 0137-222