Autoren Paździor Marian 
Titel Dwór królewski Zygmunta Augusta w Knyszynie 
Informationen w: Rocznik Białostocki, t.VIII 
Verlag  Muzeum w Białymstoku 
Stadt / Jahr Białystok - 1968
ISBN