Autoren Poliński Dariusz 
Titel Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej 
Informationen w: Archeologia Historica Polona, Tom 11 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 2001
ISBN ISBN 83-231-1370-X