Autoren Chorowska Małgorzata 
Titel Z badań nad funkcj± i wyposażeniem ¶redniowiecznych siedzib feudalnych na ¦l±sku 
Informationen w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Verlag  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X