Autoren Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia 
Titel Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998-2001 
Informationen w: Rocznik Toruński, Tom 29 
Verlag  Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Stadt / Jahr Toruń - 2002
ISBN ISSN 0557-2177