Autoren Głosek Marian 
Titel Dwór murowany w B±kowej Górze 
Informationen Acta Archeologica Lodziensia, Nr 42 
Verlag  Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Stadt / Jahr ŁódĽ - 1998
ISBN ISSN 0065-0986