Autoren Kajzer Leszek 
Titel Stolica Kujaw 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1993 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1993
ISBN ISSN 0137-222X