Autoren Dudkiewicz Grzegorz, Dudkiewicz Piotr 
Titel Zapomniane i niszczone miasto 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 10/1996 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X