Autoren Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz 
Titel ¦redniowieczny zamek w Ryczowie, województwo katowickie, w ¶wietle badań terenowych w 1991 roku 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Verlag  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Stadt / Jahr Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2