Autoren Tyniec Anna 
Titel Badania sondażowo-ratownicze na stanowisku 1 w Grodzisku, województwo bielskie, w 1991 roku 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Verlag  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Stadt / Jahr Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2