Autoren Ku¶ Wiesław 
Titel Badania archeologiczne ¶redniowiecznej wieży cylindrycznej na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo bielskie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Verlag  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Stadt / Jahr Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1