Autoren Pierzak Jacek 
Titel Wyniki najnowszych badań na zamku biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa w Sławkowie, województwo katowickie 
Informationen w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku 
Verlag  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Stadt / Jahr Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-11-X