Autoren Radzewicz-Winnicki Jacek 
Titel Średniowieczne mury obronne wokół Starego Miasta w Gliwicach - badania architektoniczne i wnioski konserwatorskie 
Informationen w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Verlag  Muzeum w Gliwicach 
Stadt / Jahr Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937