Autoren Bergman Eleonora 
Titel Gliwickie mury obronne - analiza przekształceń i możliwości ekspozycki 
Informationen w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Verlag  Muzeum w Gliwicach 
Stadt / Jahr Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937