Autoren Horwat Jerzy 
Titel Jeszcze raz o zamku w Bytomiu 
Informationen w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XIII 
Verlag  Muzeum w Gliwicach 
Stadt / Jahr Gliwice - 1998
ISBN ISSN 0860-0937