Autoren Kozińska Bogdana, Nekanda-Trepka Janusz, Poklewski-Kozie³³ Tadeusz 
Titel Zamek w Ko¼minie 
Informationen Cz. 2 - ¬ród³a, Acta Archeologica Lodziensia nr 39 
Verlag  £ódzkie Towarzystwo Naukowe 
Stadt / Jahr £ód¼ - 1995
ISBN ISBN 83-85879-32-3