Autoren Leśniewska Ewa 
Titel Zamek łęczyński w XVII wieku 
Informationen w: Merkuriusz Łęczyński, 1989 
Verlag  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 
Stadt / Jahr Łęczna - 1989
ISBN