Autoren Baraniewski Waldemar, Jaroszewski Tadeusz S. 
Titel Ulubiony Janów 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 08/1994 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1994
ISBN ISSN 0137-222X