Autoren  
Titel Frombork - zespół katedralny 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 05/1995 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0137-222X