Autoren Kajzer Leszek 
Titel Zamek i... wiÍzienie 
Informationen w: "Spotkania z Zabytkami", 09/1993 
Verlag  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Stadt / Jahr Warszawa - 1993
ISBN ISSN 0137-222X